X

قابل توجه بیماران گرامی؛

پیگیری امور بیماران با هدف پیشگیری از كاهش رضایتمندی در بیمارستان صورت می‌پذیرد و لذا سیستم فعال رسیدگی به شكایات در بیمارستان چشم پزشكی بینا استقرار دارد و بر اساس آن اقدام می‌گردد شما می‌توانید از طریق راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:در ساعات اداری شما می‌توانید به صورت حضوری به دفتر پیگیری امور بیماران واقع در طبقه 2 ساختمان شماره 1 و در ساعات غیر اداری و تعطیلات به سوپروایزر مقیم در بیمارستان مراجعه نمائید. پیشنهاد می‌گردد به علت شرایط كرونا از سایر طرق اقدام فرمائید.

به صورت كتبی و انداختن در صندوق‌های موجود در سطح بیمارستان كه به صورت هفتگی بررسی می‌گردد. به صورت صوتی و دریافت صدای ضبط شده از طریق تماس با شماره 23535-021 و شماره‌‌گیری عدد 3

به صورت تلفنی در ساعات اداری با شماره 23535-021 داخلی 1267 و صحبت با مسئول پیگیری امور بیماران (خانم محمودی) و ساعات غیر اداری و تعطیلات با سوپروایزر مقیم در بیمارستان

ارسال پیام از طریق سایت بیمارستان بینا به آدرس www.binaeyehospital.com درج مطلب در قسمت پیشنهادات و رسیدگی به شکایات

سامانه SMS بیمارستان به شماره 300023535 ارسال پیام به تلگرام با شماره 2353567-0903 ارسال پیام از طریق ایمیل بیمارستان به آدرس binaeyehospitalceo@gmail.com

·     لازم به توضیح می‌باشد، كلیه شكایات وارده مورد رسیدگی و ضمن ارائه بازخورد با متقاضیان در صورت لزوم، جبران خسارت می‌شود.

·      دفتر پیگیری امور بیماران؛ بلافاصله پس از دریافت شكایات نسبت به طبقه بندی و اولویت بندی طبق جدول ذیل اقدام می‌نماید و پس از هماهنگی با مسئولان مربوطه، نتایج را به اطلاع شما می‌رساند:


رسیدگی آنی: به صورت حضوری و بلافاصله ای در صحنه با پیگیری میدانی صورت می‌پذیرد.
رسیدگی فوری: به صورت تلفنی بلافاصله پیگیری می‌شود.
رسیدگی در اولویت اول: تا پایان روز كاری
رسیدگی بدون اولویت: بر حسب حساسیت موضوع و نوبت بندی برای پیگیری در اولین فرصت (حداكثر 1 هفته)

DNN