31 اردیبهشت روز ملی اهدای عضو

اهدا قرنیه اهدای بینایی

بیمارستان بینا

كل علم ليس في قرطاس ضاع

هر علمي روي كاغذ نوشته نشود ضايع ميگردد. (امام علي (ع))

روز مدارك پزشكي مبارك باد

New Products

دی ان ان