X

شرح عمل

دریچه‌های پلاستیكی کوچکی است که از یك طرف به یك مخزن که یك صفحه گرد یا بیضی شکل است وصل می‌شود. شانت، به عنوان یك سیستم تخلیه مصنوعی عمل کرده و از طریق یك برش کوچک در چشم گذاشته می‌شود تا فشار چشم را كاهش دهد.


مزایای عمل احمد والو

کارگذاری شانت در مواردی از آب سیاه که احتمال موفقیت عمل‌های دیگر پایین است؛ مفید می‌باشد و در درصد زیادی از موارد می‌تواند فشار داخل چشمی را کنترل کند.


روش های جایگزین عمل احمد والو

1- شایع ترین نوع درمان زودرس گلوکوم درمان دارویی است. داروهای گلوکوم بصورت قطره های چشمی و قرص تجویز می شوند داروهای ضد گلوکوم باید تا زمانی که به کنترل فشار داخل چشم کمک می کنند مصرف شوند.

2- جراحی با لیزر به تخلیه مایع از درون چشم کمک می کند و فشار چشم را تا حدودی پایین می آورد.

3- معمولا جراحی پس شکست درمان دارویی و انجام لیزر انجام می گردد.


عواقب عدم پذیرش عمل احمد والو

در درازمدت و با عدم كنترل فشار چشم بیمار دید خود را کاملاً از دست می دهد.


مدت زمان عمل جراحی: 1:30

DNN