X


شرح عمل

یکی از داروهایی که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می‌شود (Bevacizumab) به نام تجاری آواستین است که در درمان بسیاری از بیماری‌های چشم مانند رتینوپاتی دیابتی، انسداد وریدهای شبکیه، ایجاد عروق خونی نابجا در مشیمیه و بسیاری دیگر از بیماری‌های شبکیه کاربرد دارد. اکنون تزریق دارو به داخل چشم، روند جراحی شبکیه را تسهیل کرده است. علاوه بر این، مدت زمان کوتاه انجام عمل جراحی در بیماری‌های شبکیه و ویتره بر میزان اثربخشی آن می افزاید.


روش های جایگزین تزریق آواستین

در موارد اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی می‌توان از لیزر درمانی نیز بهره برد اما زمانی که ادم قسمت مرکزی دید (ماکولا) از حد خاصی فراتر رود تزریق این دارو لازم می‌باشد. نکته مهم این است که در موارد تشخیص پزشک مبنی بر ضرورت تزریق دارو، انجام ندادن تزریق به مراتب خطرات بیشتری را متوجه چشم می‌کند.


عواقب عدم پذیرش تزریق آواستین

بیماری با سرعت بیشتری پیشرفت می‌نماید و حتی ممکن است در مدت زمان کوتاهتری به نابینایی منجر گردد.


DNN