X


شرح عمل

شبکیه بافت عصبی و بسیار حساس در عمیق‌ترین بخش چشم است که دید نهایی هر فرد در این ناحیه شکل می‌گیرد. در بیماری‌های مختلف چشمی از جمله دیابت امکان دارد در شبکیه و یا زجاجیه که بخش ژله‌ای چشم است خونریزی اتفاق بیفتد و یا شبکیه به علت افزایش سن، جراحی‌های داخل چشمی، ضربه و علل دیگر جدا شود که تمام این حالات مستلزم انجام جراحی شبکیه می‌باشد. مدت عمل جراحی بسته به شرایط بیمار از یک تا چند ساعت متغیر است. در برخی شرایط ممکن چشم پزشک روش‌های دیگری را نیز به صورت همزمان انجام دهد که از جمله ترمیم جداشدگی شبکیه یا خارج کردن عدسی کدر (کاتاراکت) می‌باشد.


به منظور حفظ و یا دستیابی به بهترین میزان ممکن بینایی، چشم پزشک یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام می دهد:

خارج کردن زجاجیه کدر شده، بافت آسیب دیده، اجسام خارجی و تلاش برای برگرداندن شبکیه به محل اصلی خود

درمان با لیزر برای کاهش احتمال خونریزی در آینده یا ثابت کردن از هم گسیختگی شبکیه

جایگزین کردن گاز یا هوا در چشم برای کمک به باقیماندن شبکیه در محل مناسب (این حباب‌ها به آهستگی از محل خود ناپدید خواهد شد)

جایگزین کردن روغن سیلیکون در چشم که معمولاً نیاز به جراحی بعدی دارد.


روش جایگزین عمل ویترکتومی

اگر مراحل درمانی به صورت اصولی و به درستی تا این مرحله از پیشرفت بیماری چشمی، انجام شده باشد، روش جایگزین دیگری معادل ویترکتومی وجود ندارد. در برخی موارد بیماران کاندید ویترکتومی ناشی از دیابت را می‌توان با تزریق داروی خاص به درون چشم پیگیری نمود که البته در آن روش هم احتمال خطر عفونت و یا آسیب به شبکیه و لنز وجود دارد.


عواقب عدم پذیرش عمل ویترکتومی

باقی ماندن کاهش دید و یا کاهش پیشرونده بینایی و نهایتاً نابینایی


DNN