X

شرح عمل

آنتروپیون به برگشت داخلی پلک گویند، که اغلب باعث تماس و اصطحکاک مژه‌ها با سطح چشم خواهد شد. چسبندگی پلکها، تولید چرک، چسبندگی مژه‌ها ، التهاب چشم (تورم، قرمزی، درد و اشك ریزش) که در اثر ساییده شدن پلکِ به داخل چرخیده و مژه‌ها با قرنیه ایجاد می‌شود. بیماری ممکن است به زخم شدن قرنیه و کوری دایمی منجر شود.


مزایای عمل آنتروپیون

1- پیشگیری از زخم شدید قرنیه


روش جایگزین عمل آنتروپیون

بعضی از موارد بدون درمان (فقط با استفاده از اشک مصنوعی و قطره آنتی بیوتیك) بهبود می یابد ولی دخالت عمل جراحی توصیه شده است.


DNN