X

شرح عمل

در طی این عمل، قطره بی حسی در چشم ریخته شده و سپس پلک با استفاده از تزریقی که ممکن است در ابتدا کمی دردناک باشد به طور موضعی بی حس می‌گردد. پس از آن برشی عمودی و کوچک در داخل پلک (جایی که معمولاً قابل دیدن نیست) داده شده و محتویات داخل کیست برداشته می‌شود. در پایان عمل، پد یا محافظی برای چند ساعت روی چشم بیمار گذاشته می‌شود.


روش های جایگزین شالازیون

ماساژ مداوم و کمپرس گرم لبه پلک که اغلب در این مرحله موثر نمی‌باشد و یا تاثیر بسیار کمی دارد.

استفاده از درمان دارویی که آن هم اغلب در این مرحله موثر نمی‌باشد و در ضمن خطرات عوارض دارویی نیز وجود دارد.


عواقب عدم پذیرش عمل شالازیون

عدم انجام عمل فوق خطری جهت بینایی ندارد ولی از جنبه زیبایی اهمیت دارد. البته در صورتی که شالازیون بسیار بزرگ باشد، ممکن است به ایجاد آستیگماتیسم منجر شود.


مدت زمان عمل جراحی: 15 دقیقه

DNN