X
آقای دکتر علیرضا کوشا
4444

آقای دکتر علیرضا کوشا

بورد تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1387)

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران (1375)

امتیاز دهی

3/4
رتبه بندی این مطلب:
3/4

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)
You don't have permission to post comments.
DNN