X
آقای دکتر محمد جواد فروزان مهر
4148

آقای دکتر محمد جواد فروزان مهر

بورد تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (1380)

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1370)

امتیاز دهی

3/9
رتبه بندی این مطلب:
3/9

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)
You don't have permission to post comments.
DNN