X
آقای دکتر محمود قنبری
3889

آقای دکتر محمود قنبری

بورد تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (1377)

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1371)

امتیاز دهی

4/1
رتبه بندی این مطلب:
4/1

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)
You don't have permission to post comments.
DNN