X
1676

ارزیابی داخلی مدیریت غذایی

طبق تقویم ابلاغی برنامه ارزیابی‌های داخلی تابستان 97 بیمارستان بینا در تاریخ 9 مرداد ماه كلیه استانداردهای مربوط به سنجه مدیریت غذایی توسط تیم ارزیابی داخلی بیمارستان بررسی گردید. 

كلیه استانداردهای زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت:

- مستندات بررسی كیفیت ارزش و مشخصات تغذیه‌ای مواد اولیه خریداری شده
- مستندات بازدیدهای میدانی مسئول تغذیه برای مراحل آماده سازی مواد غذایی و چك لیست‌های مربوطه
- مستندات بازدیدهای میدانی مسئول تغذیه برای مراحل طبخ مواد غذایی و چك لیست‌های مربوطه
- مستندات بازدیدهای میدانی مسئول تغذیه برای مراحل توزیع و سرو غذا و چك لیست‌های مربوطه
- مستندات تأمین وسایل و امكانات سالم و عدم وجود ظروف زنگ زده و مستهلك جهت پخت و پز
- برنامه سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات و ابزار پخت غذا
- نظارت بر نحوه توزیع غذا بر بالین بیمار توسط كارشناس تغذیه برنامه دریافت میان وعده بیمار و همراه بیمار
- سرو غذا در ظروف چینی و سالم برای بیماران و قاشق چنگال استیل
- مستندات نظارت میدانی منظم و روزانه كارشناس تغذیه بر كیفیت غذا قبل از سرو غذا
- برنامه‌های آموزش كاركنان در راستای ارتقای سلامت كارمنان در حیطه تغذیه 


گزارش نتایج ارزیابی به صورت الكترونیك به اعضا كمیته ارسال می‌گردد و در جلسه بعدی تیم اجرایی نیز بررسی صورت خواهد گرفت.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN