X
2333

اصول ارگونومی در محیط كار

ارگونومی یا علم ارزیابی فاكتورهای انسانی به معنای دانش به كار بردن اطلاعات علمی موجود درباره انسان در طراحی محیط كار است. همچنین با استفاده از این دانش با ارزیابی پوسچر بدن در حین انجام كار به بهسازی محل كار و بهبود عملكرد پرسنل كمك شایانی می‌شود.

به منظور رعایت اصول ارگونومی، خانم مهندس نظری مسئول بهداشت حرفه ای، ارزیابی ارگونومی پرسنل اداری و پذیرش را به روش ROSA(Rapid Office Strain Assessment) انجام داده اند. این روش اختصاصاً برای ارزیابی مشاغل اداری و كار با كامپیوتر می‌باشد. در این روش پوسچر كاری پرسنل بر اساس نوع صندلی، فاصله چشم از مانیتور، فاصله از تلفن، نحوه قرار دادن دست روی موس و كیبرد بررسی می‌شود. در نهایت امتیازدهی صورت گرفته و طبق عدد نهایی، از جدول مربوط به اقدامات اصلاحی، اقدام مورد نیاز ارائه می‌شود.

 

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN