X
1770

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش بستری

براساس استانداردهای ملی و بین المللی اعتباربخشی و دستورالعمل کشوری وزارت بهداشت بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان بینا با حضور فعالانه مدیران ارشد برگزار می‌گردد.

روز یكشنبه 29 مهر ماه 97 بر طبق تقویم بازدیدهای مدیریتی، با حضور سرپرستار، پزشك بخش، پرستاران شیفت، كمك بهیار، نگهبان و نیروی بهكار بخش برگزار گردید و با هدف ترویج فرهنگ ایمنی سوالات زیر توسط افراد بازدید کننده پرسیده شد:

1- با در نظر گرفتن چند روز گذشته آیا شما می‌توانید مورد، مشکل و یا موضوعی را بیان نمایید که موجب طولانی شدن ماندگاری بیمار/همراه بیمار در واحد شما شده است؟

2- با در نظر گرفتن چند روز گذشته آیا شما می‌توانید اتفاق نزدیک به وقوعی را به یاد آورید که در صورت وقوع می‌توانست منجر به آسیب به بیمار شود؟

3- آیا اخیراً شما متوجه اتفاقی که به بیمار آسیب رسانیده است، شده‌اید؟

4- کدام یک از جوانب محیطی می‌تواند به بیمار آسیب بزند؟

5- آیا ما می‌توانیم از آسیب بعدی به بیمار پیش گیری نماییم؟

6- از نظر شما كدام یك از عوامل سیستمی و یا محیطی سبب افزایش میزان خطر بروز اشتباهات می‌شوند؟

7- چه مداخله‌ای از سوی مدیران ارشد سبب ایمن‌تر شدن ارائه خدمات شما می‌شود؟

8- به چه صورت می‌توان بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را اثربخش تر نمود؟

لازم به توضیح است در این بازدید اعضا بازدید شونده نكات مهمی را در خصوص گزارشات خطا مطرح نمودند.


امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN