X
1975

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه قلب و داخلی

براساس استانداردهای ملی و بین المللی اعتباربخشی و دستورالعمل کشوری وزارت بهداشت بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستان بینا با حضور فعالانه مدیران ارشد برگزار می‌گردد.

روز یكشنبه 1 مهر ماه بر طبق تقویم بازدیدهای مدیریتی، با حضور سرپرستار درمانگاه قلب و پزشك قلب سركار خانم دكتر سلامت و خانم دكتر گل دربر متخصص داخلی و سایر پرستاران و كاركنان بازدید برگزار گردید و با هدف ترویج فرهنگ ایمنی سوالات زیر توسط افراد بازدید کننده پرسیده شد:

1- با در نظر گرفتن چند روز گذشته آیا شما می‌توانید مورد، مشکل و یا موضوعی را بیان نمایید که موجب طولانی شدن ماندگاری بیمار/همراه بیمار در واحد شما شده است؟

2- با در نظر گرفتن چند روز گذشته آیا شما می‌توانید اتفاق نزدیک به وقوعی را به یاد آورید که در صورت وقوع می‌توانست منجر به آسیب به بیمار شود؟

3- آیا اخیراً شما متوجه اتفاقی که به بیمار آسیب رسانیده است، شده‌اید؟

4- کدام یک از جوانب محیطی می‌تواند به بیمار آسیب بزند؟

5- آیا ما می‌توانیم از آسیب بعدی به بیمار پیش گیری نماییم؟

6- از نظر شما كدام یك از عوامل سیستمی و یا محیطی سبب افزایش میزان خطر بروز اشتباهات می‌شوند؟

7- چه مداخله‌ای از سوی مدیران ارشد سبب ایمن‌تر شدن ارائه خدمات شما می‌شود؟

8- به چه صورت می‌توان بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را اثربخش تر نمود؟

لازم به توضیح است پرستار خانم رضایی در این بازدید به نكات قابل توجهی اشاره نمودند.

pic3

امتیاز دهی

5/0
رتبه بندی این مطلب:
5/0

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN