X
برگزاری كمیته اخلاق بالینی در تاریخ 99/06/04
1988

برگزاری كمیته اخلاق بالینی در تاریخ 99/06/04

كمیته اخلاق بالینی به ریاست آقای دکتر نادری در روز دوشنبه مورخ 99/06/04 ساعت 13:00 الی 14:30 با حضور اعضا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مروری بر برنامه بهبود تنظیم شده در خصوص شكایات و پیشنهادات بیماران شد كه مورد تصویب اعضا واقع گردید ومقرر شد توسط اعضا جلسه با محوریت مدیریت بیمارستان اجرایی گردد.

سپس دبیر جلسه مروری بر مصوبات جلسه گذشته نمودند و مواردی كه نیاز به تصویب در كمیته داشت مطرح شد. اهم موضوعاتی كه در جلسه مطرح شد به قرار زیر می‌باشد:


1- در راستای طرح ریزی و اجرای برنامه‌های تشویقی و نهادینه كردن فرهنگ بیمار محوری مقرر شده بود: آیین نامه در خصوص موارد تشویق استخراج و پس از تائید مسئولین مربوطه تدوین گردد. (موارد واصله از نامه‌های تشكر بیماران - نتایج ارزشیابی‌های ماهانه و سالانه و ... به گونه‌ای كلیه كاركنان كه شایسته تشویق می‌باشند در این زمینه دیده شوند از جمله واحدهایی كه ارتباط مستقیم با بیماران و همراهان ندارند.)

2- با توجه به اینكه در كلیه اتاق‌های بستری بخش تلویزیون LCD موجود می‌باشد مقررگردید تیم ارتقاء سلامت فیلم‌های ارتقاء سطح علمی بیماران و همراهان را تقویت و به روز رسانی گردد.

3- مدیر بهبود كیفیت مطرح نمودند حجم نمونه ما (بیمارانی كه برگه رضایتمندی تكمیل می‌نمایند در یك ماه) نسبت به جامعه آماری (تعداد بیماران عمل شده در یك ماه) لازم است حداقل بر اساس جدول مورگان باشد و لازم است همكاران مربوطه توجه لازم را در این زمینه بعمل آورند. جدول مورگان روشی ساده برای محاسبه حجم نمونه برای زمانی است که حجم جامعه مشخص باشد. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌های استاندارد برای محاسبه حجم نمونه آماری است. این جدول به پیوست صورتجلسه می‌باشد.

 

 

امتیاز دهی

5/0
رتبه بندی این مطلب:
5/0

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN