X
1805

برگزاری کلاس رفتار سازمانی در بیمارستان بینا

کلاس رفتار سازمانی در تاریخ 20 آبان ماه با امتیاز بازآموزی 3, از ساعت 13 الی 18 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان بینا برگزار گردید. سرفصل های زیر توسط سرکار خانم دکتر انوشه از مدرسان دانشگاه شهید بهشتی تدریس گردید:

_ تعریف رفتار سازمانی

_اهداف رفتار سازمانی

_تعریف ارتباطات در سازمان

_راه های شناخته شده در ایجاد ارتباط

_ نکات مهم در فرایند ارتباط با دیگران

_ راه های موافق شدن با دیگران

_راه های صحیحی گوش دادن

_راه های تاثبر گزاری در دیگران

-استفاده از مدل AIDAS در برخورد با همکاران و سایرین

Attention

Interests

Desire

Action

Satisfaction

_استفاده از مدل locate در ارتباط با دیگران

Listen

Observe

Combine

Ask question

Talk

Empathize

_ هشت فرمان ارتباط مفید و موثر:

🔴درست فکر کنید

🔴درست ببینید

🔴درست گفتگو کنید

🔴درست بپرسید و سوال کنید

🔴درست گوش کنید و ربط دهید

🔴درست تاثیر بگذارید

🔴درست دگرگون کنید (تعدیل تبدیل تغییر تحول)

🔴درست برداشت کنیدامتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN