X
2392

برگزاری کمیته IPD در تاریخ 96/07/26

كميته ipd با رياست جناب آقای دكتر جوهر مقدم برگزار گرديد و كارشناس ipd سركار خانم ارويش و پرستار ipd سركار خانم سعيدی نيا گزارشي در خصوص موارد زير مطرح نمودند :

مروری مجدد بر ايين نامه 20 صفحه ای ابلاغی وزير بهداشت در خصوص بيماران IPD و تهيه گزارش در خصوص موارد عدم انطباق با شرايط بيمارستان و كمبود ها

گزارش كامل 6 ماه اخير (به صورت درصد شاخص) در خصوص تكميل خلاصه پرونده های انگليسی تايپ شده و درصد نقص خلاصه پرونده ها به تفكيك پزشك از نظر كمی و كيفی

بازنگری ايين نامه كميته

و در آخر مدير بهبود كيفيت برخی از كمبود ها از جمله وجود كافی نت برای همراه بيماران را مطرح نمودند و مصوب گرديد هر چه سريعتر ايجاد گردد.


امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN