X
تكمیل چك لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان‌ها در مدیریت بحران اپیدمی بیماری‌های عفونی
2569

تكمیل چك لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان‌ها در مدیریت بحران اپیدمی بیماری‌های عفونی

با توجه به ابلاغ "چك لیست ارزیابی آمادگی بیمارستان‌ها در مدیریت بحران اپیدمی بیماری‌های عفونی "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جهت ارزیابی و تعیین اقدامات لازم جهت مقابله با بحران كووید 19 توسط این فرم، با محوریت مدیریت و مدیریت پرستاری بیمارستان تكمیل گردید و توسط مدیر بهبود كیفیت بارگذاری و مستندات مربوطه نیز برای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهیه و ارسال گردید.

این چك لیست توسط دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی برای پشتیبانی میزان آمادگی و واكنش بیمارستان‌ها برای مدیریت درمان بیماران كووید 19 تهیه و ابلاغ و بر اساس شرایط ملی و منطقه‌ای كشورمان مراحل آزمایشی و بومی سازی را طی كرده است.

سرفصل‌های مورد ارزیابی در این چك شامل بخش‌های زیر است:

1- رهبری و هماهنگی

2- پشتیبانی عملیاتی؛ تداركات و مدیریت منابع

3- اطلاعات

4- ارتباطات

5- مدیریت منابع انسانی

6- تداوم خدمات اساسی و افزایش ظرفیت

7- شناسایی سریع

8- تشخیص

9- جداسازی و مدیریت بیمار

10- پیشگیری و كنترل عفونت

امتیاز دهی

1/0
رتبه بندی این مطلب:
1/0

اشتراک

Print

نظر

Collapse Expand نظرات (0)

شما در پاسخ به

Your comment was added, but it must be approved first.

لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنیدلطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
لطفا یک نظری بنویسید
افزودن نظر
DNN