X

ارب اسکن

ارب اسکن دستگاهی است که اطلاعات مربوط به ساختمان کلی قرنیه شامل قدرت سطحی، ضخامت و شکل قدامی و خلفی آن را نشان می‌دهد.

 

هدف انجام این عکس

اطلاعات گرفته شده توسط دستگاه جهت بررسی بیماران کاندید جراحی عیوب انکساری، تشخیص و پیگیری بیماران قوز قرنیه (کراتوکونوس) و ارزیابی ضخامت قرنیه استفاده می‌شود.

 

اقدامات قبل از عکس

بیمار نیاز به آمادگی خاصی مانند ریختن قطره و ... ندارد اما بهتر است یک هفته قبل از انجام این تست از لنز تماسی استفاده نشود.

 

مراحل انجام

ابتدا اطلاعات بیمار در دستگاه وارد شده و سپس بیمار چانه و پیشانی خود را در محل مشخص شده قرار می‌دهد. از بیمار خواسته می‌شود چند بار پلک زده و سپس چند ثانیه حرکت نکند و به نقطه قرمز در مرکز دایره ها نگاه کند. تصاویر و اطلاعات حاصل روی برگه اچار پرینت شده و به بیمار تحویل می‌شود.

 

عوارض

عارضه‌ای مشاهده نشده است.

 

محل و ساعات انجام

همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7 صبح الی 19 شب

مدت انجام عکس برای هر دو چشم تقریبا 15 دقیقه می‌باشد.

ساختمان اصلی – طبقه دوم – اتاق ارب اسکن


 

دی ان ان